główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania w 2019 r. zadań Inspekcji Weterynaryjnej