główna zawartość
artykuł nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Hadzik

 
 
SEKRETARIAT
Inspektor  Edyta Jańczyk
tel. - 683720446                                                    
 
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT
 
Kierownik zespołu – Starszy Inspektor Weterynaryjny
lekarz weterynarii Anna Bożek
     
Starszy Inspektor Weterynaryjny
 
lekarz weterynarii  Czesław Piórkowski  
                                       
Starszy Kontroler Weterynaryjny
technik weterynarii Andrzej Zarzycki  
                                     
ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, 
PASZ ORAZ UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH
 
Kierownik zespołu – Starszy Inspektor Weterynaryjny
lekarz weterynarii Beata Rybaczkowska
                                     
Starszy Inspektor Weterynaryjny
lekarz weterynarii Kazimierz Piestrzyński
 
ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSÓW, KSIĘGOWOŚCI I ADMINISTRACJI
 
Kierownik zespołu  - Główna Księgowa Wanda Dudziak
Księgowa –  Wiesława Godlewska