główna zawartość
artykuł nr 1

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej