główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w sprawie dodatkowego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania w 2018 r. zadań

artykuł nr 2

INFORMACJA

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w sprawie dodatkowego wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania w 2018 r. zadań Inspekcji Weterynaryjnej

artykuł nr 3

INFORMACJA

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób niebędących pracownikamiInspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania w 2018 r. zadań Inspekcji Weterynaryjnej